Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
242
SQW0033
Wi-Fi
Visning af stillbilleder på et fjernsyn
Du kan vise stillbilleder på et fjernsyn, som er kompatibelt med en DLNA-certificeret 
DMR-funktion (digital media renderer).
Forberedelse
Indstil fjernsynet til DLNA-ventetilstand.
 •Læs betjeningsvejledningen til dit fjernsyn.
1
Indstil menuen
→ [Ny forbindelse] → [Gengivelse på TV]
2
Vælg [Via netværk] eller [Direkte] for at tilslutte
3
Vælg den enhed som du ønsker at tilslutte til
 •Når forbindelsen er oprettet, vises skærmen.
4
Optag eller afspil stillbilleder på denne enhed
 •Tryk på [Wi-Fi]-knappen for at ændre indstillingen eller afbryde tilslutningen. 
(Du kan også afbryde tilslutningen ved at trykke på 
 →   [Indstilling] → [Wi-Fi] → 
[Wi-Fi funktion] → [Ja].)
 
Når du viser billeder på et fjernsyn vha. Wi-Fi-funktionen, udsendes de ikke i 4K-opløsning. 
For at udsende billeder i 4K-opløsning skal du tilslutte denne enhed til fjernsynet vha. et HDMI-
mikrokabel. 
 
Når der tilsluttes et fjernsyn til denne enhed, vender fjernsynet muligvis midlertidigt tilbage til 
statussen inden tilslutningen. Der vises billeder igen, når du optager eller afspiller billeder.
 
Selv hvis [Effekt] og [Lyd] er indstillet på denne enhed, er disse indstillinger slået fra, når billederne 
afspilles på et fjernsyn under diasshowafspilning.
 
Det kan muligvis tage lidt tid at oprette Wi-Fi-tilslutningen, eller den tilsluttes muligvis ikke alt 
afhængigt af afstanden fra denne enhed til fjernsynet.
Ikke til rådighed i de følgende tilfælde:
 
Afspilning af filmsekvenser eller panoramabilleder, og kontinuerlig afspilning af gruppebilleder 
vises ikke på et fjernsyn.
 
Under multi-/kalenderafspilning vises billeder, som vises på denne enheds skærm, ikke på 
fjernsynet.