Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
326
SQW0033
I øvrigt
Forsigtighedsregler og bemærkninger for brugen
Når i brug
 
Kameraet kan blive varmt, hvis det anvendes i længere tid, men dette er normalt.
Hold denne enhed så langt væk som muligt fra elektromagnetisk udstyr (som for
eksempel mikrobølgeovne, fjernsyn, videospil o. lign.).
 •Hvis denne enhed anvendes oven på eller i nærheden af et fjernsyn, kan billederne 
og/eller lyden på denne enhed blive afbrudt af stråling af elektromagnetiske bølger.
 •Anvend ikke denne enhed i nærheden af mobiltelefoner, da dette kan resultere i støj, 
som kan påvirke billederne og/eller lyden negativt.
 •Optagne data kan lide skade, eller billeder kan blive forvrænget af stærke magnetiske 
felter, som er frembragt af højttalere eller store motorer.
 •Stråling fra elektromagnetiske bølger kan påvirke denne enhed negativt og forstyrre 
billederne og/eller lyden.
 •Hvis denne enhed påvirkes negativt af elektromagnetisk udstyr og holder op med 
at fungere korrekt, skal man slukke for denne enhed og fjerne batteriet eller tage 
lysnetadapteren (ekstraudstyr) ud af forbindelse. Sæt derefter batteriet i igen eller 
tilslut lysnetadapteren igen og tænd for denne enhed.
Anvend ikke denne enhed i nærheden af radiosendere eller
højspændingsledninger.
 •Hvis du optager i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger, kan de 
optagne billeder og/eller lyden blive påvirket negativt.
 
Forlæng ikke den medfølgende ledning eller det medfølgende kabel.
 
Lad ikke kameraet komme i kontakt med pesticider eller flygtige substanser (kan 
medføre skade på kameraets overflade eller at dets overfladebehandling skaller af).
 
Anbring ikke genstande, som kan påvirkes magnetisk, nær højttaleren.
 •Magnetiserede genstande som f.eks. bankkort, tog/bus-kort, ure, kan påvirkes 
negativt af den magnetiske indflydelse fra højttaleren.
 
Lad aldrig kameraet og batteriet ligge i en bil eller på køleren af en bil om sommeren.
Dette kan bevirke, at elektrolytten i batteriet lækker, overophedning, brand eller at 
batteriet eksploderer på grund af den høje temperatur.
Vedligeholdelse af kameraet
For at rengøre kameraet skal du fjerne batteriet eller DC-koblingen (ekstraudstyr), tage 
netledningsstikket ud af stikkontakten og derefter tørre kameraet af med et tør, blød klud.
 
Anvend en godt opvredet klud til at fjerne standhaftigt snavs, inden du tørrer efter med 
en tør klud.
 
Anvend ikke benzin, fortynder, alkohol eller husholdningsopløsningsmidler, da dette kan 
beskadige kameraets ydre og overfladefinish.
 
Hvis du anvender kemisk behandlede klude, skal du først læse de medfølgende 
instruktioner for brug af denne.