Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
69
SQW0031
Temel
Görüntülerinizi izleme
Görüntüleri kayıt tarihine göre izleme “Takvimli Oynatma”
1
Takvim ekranını görüntülemek için zum kolunu W 
tarafına alın
2
       düğmelerini kullanarak kayıt tarihini seçin ve 
[MENU/SET] düğmesine basın
 •Görüntüler 12 görüntülü ekranda görüntülenir.
 •Tarihi kontrol kadranı ile de seçebilirsiniz.
Seçilen tarih
 
Takvimdeki tarihler Ocak 2000 ile Aralık 2099 arasında olabilir.
 
Takvim ekranında sadece görüntülerin çekildiği aylar gösterilir. Saat ayarı olmadan çekilen 
görüntüler 1 Ocak 2014 tarihli olarak gösterilir.
 
Varış yeri ayarları [Dünya saati] ile yapılarak çekilen görüntüler, varış yerinin zaman dilimine uygun 
tarih kullanılarak takvimde gösterilir.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard