Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
Altele
 
 
SQT0375 (RO)
75
 
 
Lista de afişaje pe monitor/vizor 
 
• Următoarele imagini sunt exemple ale situaţiilor în care ecranul de afişare este setat la 
 
(stil monitor) pe monitor. 
 
La înregistrare 
 
 
Mod de înregistrare (→25) 
 
Mod înregistrare imagini 
video (37) 
Mod de înregistrare 
imagini când [4K PHOTO] 
este setat la [ON] 
(Activare) H40) 
Setare personalizată (→34) 
Mod înregistrare imagini 
panoramice (54) 
 
[Photo Style] (Stil foto) 
 
Mod bliţ (→59) 
Bliţ 
[Rec Format] (Format 
înregistrare)/[Rec Quality] 
(Calitate înregistrare) (→38) 
Aspect Ratio (Raport 
dimensiuni)/ [Picture Size] 
(Rezoluţie imagine) (→43) 
Card (afişat doar în timpul 
înregistrării) 
Direcţie panoramică 
(→54) 
 
Tipuri de efecte de imagine 
(Filtru) (→42) 
Ecran de ajustare a 
efectului de imagine 
(Filtru) (→42) 
Timp de înregistrare scurs
*1
 
(→37) 
Indicator înregistrare 
simultană 
Comutarea automată între 
vizor şi ecran (→24) 
[Peaking] (Maxim) (→46) 
Evidenţiere umbră 
[HDR] 
[Multi Exp.] (Expunere multiplă) 
[Electronic Shutter] 
(Obturator electronic) (→50) 
 
 
[Dial Guide] (Ghid selector) 
Încadrare balans de alb 
Reglarea fină a balansului 
de alb 
Balans de alb (→42) 
Numărul de imagini care 
pot fi înregistrate
*2
 (→17) 
Timp de înregistrare 
disponibil
*1*2
 (→17) 
 
Indicator de măsurare expunere (→29) 
Zoom