Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
40
SQT0365 (DUT)
Film
Opnamemodus: 
U kunt films van 4K op hoge resolutie opnemen door [Opn. kwaliteit] op [4K] in te stellen.
 
• Gebruik voor het opnemen van films van 4K een kaart van 
UHS-snelheidsklasse 3. (→17)
 
• Wanneer u films van 4K opneemt, wordt de kijkhoek smaller dan bij films van 
andere formaten.
 
Films opnemen van 4K
  Selecteer de opnamemodus (→25)
  Stel de [Opname-indeling] in het [Bewegend beeld]-menu in op [MP4] (→38)
  Stel de [Opn. kwaliteit] in het [Bewegend beeld]-menu in op [4K/100M/25p] 
of [4K/100M/24p] (→38)
  Filmknop indrukken om te gaan filmen
  Druk nogmaals op de filmknop om te stoppen met filmen
 Vastleggen van een foto met hoge resolutie uit een 
4K-film [4K-FOTO]
U kunt een foto maken met een resolutie van ongeveer 8 megapixels uit een 
4K-film die is opgenomen met de instelling [4K-FOTO]. U kunt een foto maken 
die een enkele moment vastlegt op soortgelijke manier als bij hoge-snelheid 
burst-opnamen. Deze instelling is niet beschikbaar in de [Intelligent auto]-modus.
Films opnemen van 4K
1
Stel het menu in
 → 
 [Bewegend beeld] → [4K-FOTO]
2
Druk op     om [ON] te selecteren en druk op 
[MENU/SET]
Er verschijnt een verzoek om bevestiging. Selecteer 
[Ja] en druk op [MENU/SET].
 
• De juiste filmmodus voor het vastleggen van een foto uit een 4K-film wordt 
geselecteerd en de film kan worden opgenomen met fotobeeldkwaliteit.
 
• Aangezien de camera een hogere prioriteit geeft aan de scherpstelling 
van een foto uit een 4K-film, kan de scherpstelbeweging tijdens het filmen 
wel eens waarneembaar zijn. 
De camera zal automatisch de volgende instellingen maken.
Menu
Onderdeel
[Opname-indeling]
[MP4]
[Opn. kwaliteit]
[4K/100M/25p]
 Films opnemen van 4K