Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
62
SQT0365 (DUT)
Wi-Fi
 Verbinding maken met een smartphone
Als u een Android-apparaat gebruikt
Een QR-code gebruiken om 
gemakkelijk instellingen te 
verrichten (→62)
Is uw apparaat uitgerust met een NFC-functie?
Ja
Nee
Verbinding maken met 
de NFC-functie (→63)
Een QR-code lezen om 
te verbinden (→63)
Als u een iOS-apparaat 
(iPhone, iPod touch, 
iPad) gebruikt
 
U kunt ook verbinding maken door het wachtwoord handmatig in te voeren. (→63, 64)
Als u een iOS-apparaat (iPhone, iPod touch, iPad) gebruikt
 
 Wanneer een QR-code wordt gelezen om te verbinden
(Stap   tot en met   zijn niet nodig wanneer u opnieuw verbinding wilt maken.)
(Op de camera)
 Druk op de [Wi-Fi]-knop en houd deze ingedrukt
(Op uw smartphone)
 Start  "Image  App"
  Selecteer [QR-code] → [OK]
   Lees de QR-code die op dit apparaat wordt weergegeven met "Image App" 
(Wanneer u op [MENU/SET] op de camera drukt, wordt de QR-code 
vergroot weergegeven.)
 Installeer het IMAGE APP-profiel
Selecteer [Installeer]
 en selecteer vervolgens 
[Installeer nu]
→ [Gereed]
.
 
• Het bericht wordt in de webbrowser weergegeven. 
 
• Als er een wachtwoordcode vereist is om 
de smartphone te ontgrendelen, moet u de 
wachtwoordcode invoeren. 
 Druk op de knop Home om de webbrowser te sluiten
 Selecteer  [Wi-Fi]
 onder [Instellingen]
 op de smartphone
  Schakel [Wi-Fi]
 in en selecteer de SSID die op dit apparaat wordt 
weergegeven
 Ga terug naar het scherm Home en start "Image App"
 De weergave kan verschillen, afhankelijk van de ingestelde systeemtaal.