Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 97
59
SQT0375 (ENG)
Napredne funkcije snemanja
O       [Forced Flash Off] ([ 
 ])
[   ] (Prisilni izklop bliskavice) se pojavi na snemalnem zaslonu in bliskavica se 
ne bo sprožila v naslednjih primerih.
Oddajanje svetlobe z brezžično bliskavico je onemogočena
• Ko bliksavica ni pritrjena na fotoaparat
• Ko je stikalo za vklop bliskavice [ON/OFF] nastavljen na [OFF] tudi, če je 
bliksavica pritrjena 
• Ko bliksavice ne morete uporabljati za snemanje slik, primer ko snemate 
filme
Spreminjanje načina delovanja bliskavice
Snemalni načini: 
1
Nastavite meni
→ 
 [Rec] → [Flash] → [Flash Mode]
2
Pritisnite     za izbiro nastavitev in pritisnite [MENU/SET]
: [Forced Flash On]
: [Forced On/Red-Eye]
Bliskavica je aktivirana
• Uporabite to, ko je predmet osvetl-
jen iz ozadja ali pod flourescenčno 
lučjo
: [Slow Sync.]
: [Slow Sync./Red-Eye]
Ko slikate proti temnem ozadju pokrajine, ta 
funkcija bo upočasnila
hitrost snemanja, ko je aktivirana bliskavica.
• Uporabite to funkcijo, ko fotografi-
rate ljudi pred temnim 
ozadjem.
: [Forced Flash Off]
Bliskavica ni aktivirana v nikakršnih pogojih 
snemanja.
• Uporabite to, ko želite fotografirati na 
mestih , kjer uporaba bliskavice ni dovoljena.
  To je na voljo samo ko je [Wireless] v [Flash] nastavljen na [OFF] in
[Firing Mode] je nastavljen na [TTL].
Oddana bosta dva bliska. Po drugem blisku se ne premikajte. Interval
med bliski se razlikuje glede na osvetlitev predmeta.
• Efekt rdečih oči se razlikuje glede na predmet in faktorjev, kot je 
razdalja od premeta in ali je predmet obrnjen proti fotoaparatu med 
začetnim bliskovm. V nekaterih primerih je zmanjšanje rdečih oči 
zanemarljivo.
[Flash] nastavitve ne morete itvesti, če bliskavica ni pravilno pritrjena. (→58)