Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
198
SQW0035
Nagrywanie filmów
Rejestrowanie zdjęć w trakcie nagrywania filmu
Tryb nagrywania:
Istnieje możliwość rejestrowania zdjęć nawet w trakcie nagrywania filmu. (Rejestrowanie 
równoczesne)
1
Nacisnąć do oporu przycisk migawki
podczas nagrywania filmu
 •W przypadku robienia zdjęć, widoczna jest ikona 
równoczesnego rejestrowania zdjęć/filmu.
Ustawianie trybu priorytetu filmu lub priorytetu zdjęcia
Tryb nagrywania:
Korzystając z funkcji [Tryb obrazu] w menu [Film] można ustawić sposób rejestrowania 
zdjęcia w trakcie nagrywania filmu.
(priorytet
filmu)
 •Robienie zdjęcia z użyciem opcji [Rozmiar obrazu] [S] (2M). Jakość obrazu może 
odbiegać od jakości [S] (2M) zwykłych zdjęć.
 •Przy ustawieniu [ 
 ], [ 
 ] lub [   ] w pozycji  [Jakość] rejestrowane są tylko 
zdjęcia w formacie JPEG. (Przy ustawieniu [   ], w przypadku parametru [Jakość] 
obowiązywać będzie ustawienie [   ].)
 •Liczba zdjęć jakie można zarejestrować podczas nagrywania filmu wynosi 
maksymalnie 30.
 •Przy efekcie wizualnym (Filtr) ustawionym na [Efekt miniatury], zdjęcie może zostać 
zarejestrowane z niewielkim opóźnieniem w stosunku do momentu naciśnięcia 
przycisku migawki do oporu.
(priorytet
zdjęcia)
 •Zdjęcie jest wykonane przy ustawionych wartościach w pozycji [Rozmiar obrazu] i 
[Jakość].
 •W momencie robienia zdjęcia ekran staje się czarny. W tym czasie zdjęcie jest 
przechwytywane z filmu, a dźwięk jest wyciszony.
 •Liczba zdjęć jakie można zarejestrować podczas nagrywania filmu wynosi 
maksymalnie 4.
 
Formatu zdjęcia jest na stałe ustawiony na [16:9].
Niedostępne w następujących przypadkach:
 
Zdjęć nie można rejestrować w następujących przypadkach:
 •Przy ustawieniu [MP4] w pozycji [Format zapisu], w pozycji [Jakość nagr.] jest ustawiona opcja 
[4K/100M/25p], [4K/100M/24p] lub [VGA/4M/25p]
 •Przy ustawieniu [AVCHD] w pozycji [Format zapisu], w pozycji [Jakość nagr.] jest ustawiona 
opcja [FHD/24M/24p] (dostępna tylko przy ustawieniu [ 
 ] ([Priorytet zdjęcia]))