Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
255
SQW0035
Wi-Fi
Korzystanie z serwisów internetowych
Wysyłanie obrazów do serwisu [Usługa synchr. w chmurze]
Metoda wysyłania i obrazy, które można wysyłać
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
[Wysyłanie obrazów podczas ich
rejestrow.]
[Wysyłanie obrazów zapisanych w
aparacie]
*
*
  Za wyjątkiem filmów zarejestrowanych przy ustawieniu [4K] w pozycji [Jakość nagr.]
 •W przypadku pewnych urządzeń, niektórych plików można nie udać się odtworzyć lub 
wysłać.
 •Więcej informacji na temat odtwarzania obrazów można znaleźć w instrukcji obsługi 
urządzenia docelowego.
 •Więcej informacji na temat metod wysyłania obrazów 
Przygotowanie
Aby móc wysyłać obrazy do folderu chmury, konieczne jest zarejestrowanie się w serwisie „LUMIX 
CLUB” 
 i skonfigurowanie ustawienia Cloud Sync. Do konfigurowania ustawień Cloud Sync. 
należy używać programu „PHOTOfunSTUDIO” na komputerze lub „Image App” na smartfonie.
Informacje dotyczące obrazów wysyłanych do folderu chmury przy użyciu
serwisu [Usługa synchr. w chmurze] (stan na wrzesień 2014 r.)
 •Po ustawieniu lokalizacji docelowej dla obrazów na [Usługa synchr. w chmurze], 
wysyłane obrazy będą tymczasowo zapisywane w folderze chmury i mogą zostać 
zsynchronizowane z używanym urządzeniem, na przykład komputerem lub 
smartfonem.
 •W folderze chmury przesłane obrazy są przechowywane przez 30 dni (maks. 1 000 
obrazów). Przesłane obrazy są automatycznie usuwane po upływie 30 dni od ich 
przesłania. Ponadto, gdy liczba przechowywanych obrazów przekroczy 1 000, 
niektóre obrazy mogą zostać usunięte w zależności od ustawienia [Limit chmury] 
 nawet w okresie 30 dni od daty ich przesłania.
 •Po pobraniu obrazów z folderu chmury do wszystkich określonych urządzeń, 
obrazy mogą zostać usunięte z folderu chmury nawet w okresie 30 dni od daty ich 
przesłania.