Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
258
SQW0035
Wi-Fi
Korzystanie z serwisu „LUMIX CLUB”
Informacje o serwisie [LUMIX CLUB]
Uzyskać identyfikator logowania do serwisu „LUMIX CLUB” (bezpłatnie).
Po zarejestrowaniu opisywanego urządzenia w serwisie „LUMIX CLUB”, obrazy można 
zsynchronizować pomiędzy używanymi urządzeniami lub przesyłać do serwisów 
internetowych.
Do przekazywania obrazów do serwisów internetowych należy używać serwisu „LUMIX 
CLUB”.
 •Można ustawić ten sam identyfikator logowania do serwisu „LUMIX CLUB” dla 
opisywanego urządzenia i smartfona. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie serwisu „LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Uwaga
 •Dana usługa może zostać zawieszona z uwagi na okresowe prace konserwacyjne 
lub niespodziewane problemy, a oferowany zakres usługi może ulec zmianie lub 
rozszerzeniu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.
 •Informacja o ewentualnym zaprzestaniu świadczenia danej usługi w całości lub w 
części zostanie podana z wyprzedzeniem.