Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
287
SQW0035
Połączenie z innymi urządzeniami
Drukowanie
Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia aparatu do drukarki zgodnej z systemem 
PictBridge i wydrukowania zdjęć.
 •Niektóre drukarki pozwalają drukować bezpośrednio z karty pamięci aparatu.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
Przygotowania
 •W razie potrzeby z poziomu drukarki należy ustawić jakość wydruku lub wprowadzić inne 
ustawienia.
 •Włączyć aparat i drukarkę.
1
Podłączyć aparat do drukarki
 •Sprawdzić orientację wtyku i wsunąć go na wprost. (Włożenie kabla w niewłaściwym kierunku 
grozi odkształceniem wtyku i nieprawidłowym działaniem.) Należy również uważać, aby nie 
podłączyć go do niewłaściwego gniazda. W przeciwnym razie można uszkodzić opisywane 
urządzenie.
 •Nie wolno używać innych kabli połączeniowych USB za wyjątkiem kabla z zestawu lub 
oryginalnego kabla połączeniowego USB marki Panasonic (DMW-USBC1: opcja). Używanie 
innych kabli niż powyższe może spowodować nieprawidłowe działanie.
Wyrównać znaczniki i 
wsunąć.
Gniazdo [AV OUT/DIGITAL] 
 •Dopóki jest wyświetlana ikona zakazu odłączania 
kabla [   ] (może nie być wyświetlana w przypadku 
niektórych drukarek), nie odłączać kabla 
połączeniowego USB (w zestawie).
Kabel połączeniowy USB 
(w zestawie)
2
Korzystając z    , zaznaczyć [PictBridge(PTP)], po czym nacisnąć [MENU/SET]
3
Korzystając z    , zaznaczyć obraz, po czym nacisnąć [MENU/SET]
4
Korzystając z  , zaznaczyć [Rozp.drukowania], po czym nacisnąć [MENU/SET]
(Ustawienia wydruku 
)
Anulowanie wydruku
Nacisnąć przycisk [MENU/SET].