Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
79
SQW0035
Tryb nagrywania
Wykonywanie zdjęć przy automatycznych ustawieniach  Tryb [Inteligentny auto]
Łączenie obrazów w jedno zdjęcie o bogatej gradacji ([iHDR])
Przykładowo, przy silnym kontraście między tłem a obiektem, funkcja [iHDR] rejestruje 
kilka zdjęć przy różnej ekspozycji, które następnie są łączone w celu utworzenia 
pojedynczego zdjęcia z bogatą gradacją odcieni.
W razie potrzeby uruchamiana jest funkcja [iHDR]. Po uruchomieniu, na ekranie zostanie 
wyświetlony wskaźnik [ 
 ].
[Nagr.] → [iHDR] → [ON] / [OFF]
 
Kąt widzenia może ulec niewielkiemu zawężeniu.
 
Na ekranie pojawi się komunikat informujący o przystąpieniu do rejestrowania kilku ujęć. W trakcie 
wykonywania zdjęć seryjnych po naciśnięciu przycisku migawki nie należy poruszać aparatem.
 
Z uwagi na fakt, że po zarejestrowaniu zdjęcia seryjne są nakładane na siebie, upłynie pewien 
czas, zanim będzie można zarejestrować kolejne zdjęcie.
 
Na zdjęciu komponowanym z serii zdjęć może pojawić się obraz szczątkowy, jeżeli obiekt był w 
ruchu.
Niedostępne w następujących przypadkach:
 
Wspomniana funkcja nie będzie działać w przypadku zdjęć rejestrowanych w trakcie nagrywania 
filmów.
 
Z funkcji [iHDR] nie można korzystać w następujących przypadkach:
 •W przypadku korzystania z lampy błyskowej 
 •W przypadku korzystania z funkcji [Zdj. seryjne]
 •W przypadku korzystania z funkcji [Zdjęcia poklatkowe]
 •W przypadku korzystania z funkcji [Animacja poklatkowa] (dostępne tylko przy ustawieniu 
[Autom. wykon. zdjęć])