Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 56
Návod k obsluze
Telefon s prvotřídním designem a s aplikací Smartphone Connect
Model č.    
KX-PRW110FX
Před prvním použitím si přečtěte část
„Začínáme“, strana 10
.
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.
Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití.
Chcete-li zařízení použít ve své zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle
své země (strana 33
). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 13).
p1_PNQX6122XA(cs-cs)_0906_ver3001   1
2016/09/16   12:43:41