Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 56
Návod k obsluze
Telefon s prvotřídním designem a s aplikací Smartphone Connect
Model č.    
KX-PRW110FX
Před prvním použitím si přečtěte část
„Začínáme“, strana 10
.
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.
Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití.
Chcete-li zařízení použít ve své zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle
své země (strana 33
). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 13).
p1_PNQX6122XA(cs-cs)_0906_ver3001   1
2016/09/16   12:43:41

Summary of Contents of operating guide for Panasonic KX-PRW110FX

 • Page 1 Návod k obsluze Telefon s prvotřídním designem a s aplikací Smartphone Connect Model č. KX-PRW110FX Před prvním použitím si...
 • Page 2: Obsah Obsah Úvod Příjem zprávy .....................................................39 Informace o příslušenství .....................................3 Další nastavení ..................................................40 Obecné informace ................................................5 Integrace chytrého telefonu Důležité...
 • Page 3: Úvod Úvod Informace o příslušenství Dodané příslušenství Č. Položka příslušenství / Objednací číslo Množství A Síťový adaptér/PNLV236CE 1 B Telefonní...
 • Page 4 Úvod Rozšíření telefonního systému Mikrotelefon (volitelné): KX-PRWA10FX Svůj telefonní systém můžete rozšířit tak, že na jednu základnu zaregistrujete další...
 • Page 5 Úvod Obecné informace R Tento přístroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České republiky, Slovenska, Estonska, Lotyšska,...
 • Page 6: Důležité informace Důležité informace R Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo Pro vaši bezpečnost telefonní linky pod...
 • Page 7 Důležité informace R Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat 2. Během bouřky nepoužívejte jiný než v následujících případech: bezdrátový...
 • Page 8 Důležité informace R Zařízení by nemělo být vystavováno přímému a elektronických zařízení a použitých slunečnímu světlu. baterií z domácností...
 • Page 9 Důležité informace jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii. Technické údaje R Komunikační standardy Technologie DECT (Digital Enhanced...
 • Page 10: Začínáme Začínáme Vložení baterií Uvedení do provozu R POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03) (A). Připojení R...
 • Page 11 Začínáme R Jakmile jsou baterie plně nabité, zobrazí se zpráva “Plně nabito”. Úroveň nabití baterie Ikona Úroveň nabití baterie...
 • Page 12 Začínáme Funkce navigačních tlačítek jsou následující. Mikrotelefon A E Symbol Význam M N MDN Nahoru M N MCN Dolů...
 • Page 13 Začínáme Položka Význam Podsvícení tlačítek je vypnuto. Zapnutí a vypnutí (strana 25) Na zhruba 2 sekundy stiskněte tlačítko M...
 • Page 14 Začínáme Jednodotykový režim eko Pokud je mikrotelefon v základně, výkon přenosu základny se sníží až o 99,9 % (pokud...
 • Page 15: Uskutečnění/příjem hovorů Uskutečnění/příjem hovorů Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo Uskutečnění hovorů meziměstská volání) 1 Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo....
 • Page 16 Uskutečnění/příjem hovorů 3 Chcete-li přidržený hovor uvolnit, stiskněte Dočasná tónová volba (pro uživatele tlačítko M N. Poznámka: pulsní volby)...
 • Page 17 Uskutečnění/příjem hovorů Poznámka: R Zapnutím funkce soukromého režimu Interkom (strana 26) zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru. Mezi...
 • Page 18 Uskutečnění/příjem hovorů Blokování tlačítek Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby nebylo možné volit čísla ani provádět nastavení. Je-li blokování...
 • Page 19: Telefonní seznam Telefonní seznam 2 MbN: Vyberte požadované telefonní číslo. a Telefonní seznam MDetailN a MUložitN Do telefonního seznamu lze uložit...
 • Page 20 Telefonní seznam 2 Procházení všemi položkami Mazání všech položek MbN: Vyberte požadovanou položku. a M N Hledání podle prvního...
 • Page 21 Telefonní seznam 3 MbN: “Ano” a MOKN a M N Rychlá volba Ke každému tlačítku na klávesnici mikrotelefonu Zobrazení...
 • Page 22: Nastavení Nastavení Seznam nabídek Pro přístup k funkcím existují 2 metody. n Procházení nabídek na displeji 1 MNabídkaN (pravé funkční...
 • Page 23 Nastavení Hlavní nabídka: “SMS” Podnabídka 1 Podnabídka 2 Nastavení Kód Seznam příchozích – – #350 39 Seznam odeslaných –...
 • Page 24 Nastavení Hlavní nabídka: “Úvodní nastavení” Podnabídka 1 Podnabídka 2 Nastavení Kód Nastavení zvonění Hlasitost vyzvánění 0-6: Vypnuto-6 <6> #160...
 • Page 25 Nastavení Podnabídka 1 Podnabídka 2 Nastavení Kód Rychlá volba – – #261 21 Eko režim Výkon přenosu*2 1: <Normální>...
 • Page 26 Nastavení Podnabídka 1 Podnabídka 2 Nastavení Kód Nastavení linky Typ volby*2 1: Pulsní #120 14 2: <Tónová> Flash*2, *15,...
 • Page 27 Nastavení Podnabídka 1 Podnabídka 2 Nastavení Kód Země*2 – 1: <Další> #136 33 2: Česká rep. 3: Slovensko Vybrat...
 • Page 28 Nastavení Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte položku “ID volajícího”. Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte položku “Manuálně”. (pouze předplatitelé služby...
 • Page 29 Nastavení 3 MbN: Vyberte požadovanou možnost alarmu. a MOKN Noční režim “Vypnuto” Noční režim umožňuje vybrat časový úsek, během...
 • Page 30 Nastavení n Zadáním telefonních čísel: Volba kategorií, pro které nebude platit noční režim 1 MNabídkaN (pravé funkční tlačítko) #217...
 • Page 31 Nastavení R Monitorovaný mikrotelefon v průběhu režimu Poznámka: monitorování nikdy nezvoní. R Pokud upravíte položku v telefonním seznamu přiřazenou...
 • Page 32 Nastavení 2 MbN: “Zapnuto/Vypnuto” a MOKN automaticky přeruší 2 minuty poté, co monitorovaný mikrotelefon zavolal. 3 MbN: “Zapnuto” a...
 • Page 33 Nastavení 6 Zadejte telefonní nebo směrové číslo, které Důležité: chcete omezit (max. 8 číslic). a MOKN a R Ujistěte...
 • Page 34 Nastavení 3 MNabídkaN a MbN: “Editovat” a MOKN Další základny 4 V případě potřeby datum upravte. a MOKN K...
 • Page 35 Nastavení základny. Je-li mikrotelefon mimo dosah této základny, nebude možné realizovat žádný hovor. Registrace zesilovače DECT (KX-A405) v základně...
 • Page 36: Služba ID volajícího Služba ID volajícího Zobrazení jména v telefonním seznamu Použití služby ID volajícího Při přijetí informací o volajícím, které se...
 • Page 37 Služba ID volajícího 3 MVymazatN a MbN: “Ano” a MOKN a M N Vymazání všech informací o volajícím 1...
 • Page 38: Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) (strana 23). V takovém případě dle potřeby čísla znovu uložte. Nastavení...
 • Page 39 Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) poskytovatelem služby SMS. Podrobné – Celkový počet nových (nepřečtených) zpráv informace...
 • Page 40 Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) n Editace čísla odesílatele před zpětným voláním: MNabídkaN a MbN: “Upravit...
 • Page 41: Integrace chytrého telefonu Integrace chytrého telefonu R iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Integrace chytrého telefonu R Wi-Fi® je...
 • Page 42 Integrace chytrého telefonu 5 Zadejte heslo požadované pro přístup do 4 Zadejte požadované nastavení. a MOKN bezdrátové sítě. a...
 • Page 43 Integrace chytrého telefonu pevné lince může docházet ke krátkým výpadkům zvuku. Ověření stavu sítě 1 MNabídkaN (pravé funkční tlačítko)...
 • Page 44: Užitečné informace Užitečné informace Hlasová pošta Hlasová pošta je služba automatického záznamníku nabízená poskytovateli služeb. Po objednání této služby systém hlasové...
 • Page 45 Užitečné informace Tabulka čísel (0-9) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y Tabulka řeckých znaků...
 • Page 46 Užitečné informace Tabulka znaků cyrilice ( ) (není k dispozici pro SMS) z 1 2 3 4 5 6...
 • Page 47 Užitečné informace Řešení potíží Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síťový adaptér základny...
 • Page 48 Užitečné informace Problém Příčina/řešení Nemohu zobrazit tapetu. R V pohotovostním režimu se tapeta zobrazí pouze v případě, že pro...
 • Page 49 Užitečné informace Problém Příčina/řešení Je slyšet šum, zvuk se R Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým...
 • Page 50 Užitečné informace Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) Problém Příčina/řešení Číslo střediska zpráv SMS R Funkce SMS...
 • Page 51 Užitečné informace Řešení potíží s připojením k síti Problém Příčina/řešení Mám potíže s připojením. R Bezdrátový směrovač není zapnut...
 • Page 52 Užitečné informace Problém Příčina/řešení Na displeji se zobrazí R Při konfiguraci připojení základny k bezdrátovému směrovači jste zadali hlášení...
 • Page 53 Užitečné informace Podmínky používání *1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu veřejné telekomunikační sítě a uvedení do...
 • Page 54 Užitečné informace Prohlášení o shodě Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU...
 • Page 55: Rejstřík Rejstřík N Nastavení regionu: 33 Noční režim: 29 Rejstřík O Omezení hovorů: 32 A Automatický interkom: 17 Opakovaná volba:...
 • Page 56 Obchodní zastoupení: N Česká republika N Slovenská republika Thámova 289/13 (Palác Karlín) Štúrova 11, 811 01 Bratislava, 186 00...
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug