Panasonic NV-VP31 Manual

Page of 1
NV-VP 31 / NV-VP26 / NV-VP21
 
Apology and Correction
Thank you for purchasing this Panasonic product. The contens of the Operating Instructions contain the following error. 
We would like to correct this error, and apologize for any inconvenience this may have caused.
RTD0130-S (Czech)
Omluva a oprava.
Vážený zákazníku,děkujeme za zakoupení výrobku od firmy Panasonic. S politováním musíme oznámit, že návod k použití obsahuje 
níže uvedené chyby. Rádi bychom chyby opravili a omluvili se za jakékoli problémy, které tímto mohli být zpúsobeny.
Korekce strany 38
Střední část strany:
Time Slip: 
Time Search: 
Dolní část strany:
Dále název funkce DIASHOW má být správně SLIDESHOW.
Korekce strany 6
Dolní část strany:
Popis tlačítka JET REW: 
Popis tlačítka JET REW má být správně RYCHLÉ PŘETÁČENÍ ZPĚT NA ZAČÁTEK KAZETY.
RQTD0129-Q (Polish)
Przeprosiny i korekta
Dzi kujemy za zakup enie 
 Panasonic. W treści tej instrukcji znalaz  si  b d podany poni ej. 
Chcielibyśmy naprawić ten b d i przeprosić za wszelkie niedogodności tym spowodowane.
Korektura strony 38
Środek strony: 
Time Slip: 
Time Search
RQTD0131-T (Hungary)
Bocsánatkérés és helyesbítés
Köszönjük, hogy ezt a Panasonic DVD/CD Player/Vide
információt tartalmazza. Az alábbiakban ismertetjük a 
elnézését kérjük a kényelmetlenségért, amit ezzel okoztunk Önnek. 
O
:
Time Slip: 
Time Search: 
O
          
                   RQCAD0017
Zvolte pomocí  
 čas, o který má přehrávání skočit vpřed nebo vzad.
Zadejte pomocí tlačítek s číslicemi čas, kdy má pokračovat přehrávání.
ę
i
urządzenia
ł ę łą
ż
łą
Za pomocą  
 ustawić czas, o który ma się przesunąć odtwarzanie do tyłu lub do przodu.
Za pomocą przycisków cyfrowych wprowadzić godzinę, o której odtwarzanie ma być kontynuowane.
38. oldal javítása:
ldal közepe
A  
 gombokkal válassza ki az időt, amivel a lejátszásnak előre vagy hátrafelé kell ugrania.
A számozott gombokkal állítsa be azt az időpontot, amikor a lejátszást folytatni szeretné. 
ldal alja
orecorder készüléket vásárolta. A Kezelési útmutató a következő téves 
hibát, és 
:
A DIASHOW funkció elnevezéseként a menüben a SLIDESHOW fogalmat alkalmaztuk.