Panasonic eh2511 Operating Guide

Page of 6

Summary of Contents of operating guide for Panasonic eh2511

  • Page 1
  • Page 2 � ��� � � ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ���...
  • Page 3 �� � �� �� � � �� � � Základné časti (Obr.1) Mastná pleť je zvyčajne „nečistá“, lebo poskytuje...
  • Page 4Používanie Upozornenie • Pri čistení pleti by mali byť póry zväčšené, dosiahnete Ak sa z čističa na póry neuvoľňuje para,...
  • Page 5Odstránenie zabudovaných • Čistič na póry pred vložením do nabíjačky dôkladne vysušte. nabíjateľných batérii pred likvidáciou • Nepoužívajte predlžovaciu šnúru...
  • Page 6Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti) Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri...