Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
101
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Justera bildkvaliteten med effekter  [Fotostil]
 
Justera bildkvaliteten
  Tryck på     för att välja fotostil
Standard
  Tryck på     för att välja ett alternativ och tryck sedan på     för att justera
[Kontrast]
[+]
Ökar kontrasten i bilden.
[–]
Minskar kontrasten i bilden.
[Skärpa]
[+]
Förstärker konturerna i bilden.
[–]
Mjukar upp konturerna i bilden.
[Red. störning]
[+]
Ökar brusreduceringseffekten för att minska bruset i 
bilden Den här inställningen kan minska upplösningen 
lite grann.
[–]
Minskar brusreduceringseffekten för att uppnå en 
bildkvalitet med högre upplösning.
[Mättnad]
*
1
[+]
Grälla färger
[–]
Dämpade färger 
[Färgton]
*
1
[+]
Blåaktiga färger
[–]
Gulaktiga färger
[Filtereffekt]
*
2
[Gul]
Förstärker kontrasten hos ett motiv. (Effekt: Låg) 
Ger en naturligt klar blå himmel.
[Orange] Förstärker kontrasten hos ett motiv. (Effekt: Medel) 
Ger en blå himmel med livfulla färger.
[Röd]
Förstärker kontrasten hos ett motiv. (Effekt: Hög) 
Ger en blå himmel mycket livfulla färger.
[Grön]
Ger hud och läppar en blekare färg. Förstärker färgen 
hos gröna löv och gör dem ljusare.
[Av]
*
1
  [Färgton] visas endast när [Monokrom] valts. Annars visas [Mättnad].
*
2
 [Filtereffekt] visas endast när [Monokrom] valts.
 •När bildkvaliteten har justerats visas ett [+] på ikonen.
  Tryck på [MENU/SET]
 
Registrera inställningarna för den justerade bildkvaliteten till [Anpassad]
  Justera bildkvaliteten så som i steg   i ”Justera bildkvaliteten” och tryck på 
[DISP.]-knappen
 •En bekräftelseskärm visas. Välj [Ja] och tryck på [MENU/SET].