Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
103
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Justera vitbalansen
Bildtagningsläge: 
I solljus, ljus från glödlampor eller under andra liknande förhållanden där den vita färgen 
antar en rödaktig eller blåaktig ton, justeras färgen till den vita färgton som ligger närmast 
vad ögat ser i enlighet med ljuskällan.
1
Tryck på [WB]-knappen (   )
2
Vrid på vridreglaget för att välja vitbalans 
och tryck på [MENU/SET]
[AWB]
Automatisk justering efter ljuskällan.
[   ]
Ställ in färgton för klar himmel.
 ]
Ställ in färgton för molnig himmel.
 ]
Ställ in färgton för skuggade områden.
 ]
Ställ in färgton för glödlampsbelysning.
[   ]
*
Ställ in den färgton som är optimal för att ta bilder med 
användning av blixten.
[   ] / [   ] / [   ] / [   ]
Använd det vitbalansvärde som ställts in manuellt.
 ]
Använd förvald färgtemperaturinställning.
*
  Inställningen [AWB] används vid inspelning av rörliga bilder.
Under lysrörsbelysning, LED-belysning osv., varierar den optimala vitbalansen 
beroende på typen av belysning, och använd därför [AWB], [   ], [   ], [   ] eller [   ].
 
Vitbalansen fungerar eventuellt inte korrekt om du tar bilder med användning av blixt eller om 
motivet befinner sig utanför blixtens effektiva räckvidd 
.
 
Inställningen [Vitbalans] är fast inställd på [AWB] i följande fall:
 •Om en bildeffekt (filter) används
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard