Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
105
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Justera vitbalansen
Ställa in vitbalansen med användning av färgtemperaturen
Vitbalansen kan ställas in med hjälp av färgtemperaturen. Färgtemperaturen är ett 
numeriskt värde som anger ljusets färg (enhet: K*). En bild blir blåaktig vid en högre 
färgtemperatur och rödaktig vid en lägre färgtemperatur.
*
 Kelvin
1
Tryck på [WB]-knappen (   )
2
Vrid på vridreglaget för att välja [   ] och tryck på 
3
Använd     för att välja färgtemperaturvärde och tryck 
på [MENU/SET]
 •Du kan ställa in färgtemperaturen på 2 500 K till 10 000 K.
Finjustera vitbalansen
Inställningen för vitbalans kan finjusteras individuellt om färgerna ändå inte visas på det 
sätt som förväntats.
1
Välj vitbalansen och tryck på 
2
Använd         för att finjustera vitbalansen
: A (amber: orangeaktiga färger)
: B (blått: blåaktiga färger)
: G (grön: grönaktiga färger)
:  M (magenta: rödaktiga färger)
 •Tryck på [DISP.]-knappen för att återställa positionen till mittläget.
3
Tryck på [MENU/SET]
 
Vid finjustering av vitbalansen mot A (orange) eller B (blått), ändras färgen hos vitbalansikonen 
som visas på skärmen till den finjusterade färgen.
 
Vid finjustering av vitbalansen mot G (grönt) eller M (magenta) visas [+] (grönt) eller [-] (magenta) i 
vitbalansikonen på skärmen.
 
Inställningarna gäller även när du använder blixt.
 
Du kan finjustera vitbalansen separat för varje vitbalansinställning.
 
Om du ställer in ett nytt vitbalansvärde genom att välja [   ], [   ], [   ] eller [   ], eller 
ändrar färgtemperaturen genom att välja [ 
 ], återgår finjusteringsnivån för vitbalansen till 
standardinställningen (mittpunkten).