Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
106
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Justera vitbalansen
Bildtagning med gaffling och användning av vitbalans
Gafflingsinställningarna baseras på finjusteringsvärdena för vitbalans, och tre bilder med 
olika färger tas automatiskt när avtryckaren trycks ner en gång.
1
Finjustera vitbalansen så som beskrivs i steg 
2
 i 
”Finjustera vitbalansen” och vrid på vridreglaget för 
att ange gafflingsinställningen
Vrid vridreglaget åt höger: Horisontellt ([A] till [B])
Vrid vridreglaget åt vänster: Vertikalt ([G] till [M])
2
Tryck på [MENU/SET]
 
När Vitbalansgaffling är inställt visas [BKT] på ikonen för vitbalans.
 
Om kameran stängs av (inklusive [Viloläge]), avslutas gafflingsinställningen för vitbalans.
 
Slutarljudet hörs endast en gång.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Vitbalansgaffling fungerar inte i följande fall:
 •Vid tagning av panoramabilder
 •Under inspelning av rörliga bilder
 •När [4K-FOTO] är inställt på [ON]
 •Om inställningen för [Kvalitet] är inställd på [ 
 ], [ 
 ] eller [   ]
 •När [HDR] är inställt på [ON]
 •Om [Flerexponering] är inställt på
 •Vid användning av [Time lapse foto]
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug