Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
111
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Använda bildkorrigeringsfunktionerna på ett effektivt sätt
Korrigera kontrast och exponering ([i.dynamisk])
Bildtagningsläge: 
Justerar automatiskt kontrast och exponering för att ge mer livfulla färger när det är 
betydlig kontrast mellan bakgrund och motiv.
 → 
 [Insp] → [i.dynamisk]
Inställningar: [AUTO] / [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [OFF]
 
Om [AUTO] ställs in kan effekternas styrka ställas in automatiskt baserat på 
bildtagningsförhållandena.
 
Menyalternativet är gemensamt för både menyn [Insp] och [Film]. Om en inställning i en meny 
ändras kommer också inställningen med samma namn i den andra menyn att ändras automatiskt.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Kompensationseffekter kan eventuellt inte åstadkommas, beroende på förhållandena.
 
[i.dynamisk] fungerar inte i följande fall:
 •Vid tagning av panoramabilder
 •När [HDR] är inställt på [ON]
Förstärk intrycket av hög upplösning ([Int. upplösning])
Bildtagningsläge: 
Du kan använda kamerans intelligenta upplösningsteknik för att ta stillbilder med 
skarpare konturer och tydligare upplösning.
 → 
 [Insp] → [Int. upplösning]
Inställningar: [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [EXTENDED] / [OFF]
 
Om [EXTENDED] ställs in kan du ta naturligare bilder som ger intryck av en hög upplösning.
 
Inställningen [EXTENDED] ändras automatiskt till [LOW] vid inspelning av rörliga bilder.
 
Menyalternativet är gemensamt för både menyn [Insp] och [Film]. Om en inställning i en meny 
ändras kommer också inställningen med samma namn i den andra menyn att ändras automatiskt.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard