Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
112
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Använda bildkorrigeringsfunktionerna på ett effektivt sätt
Kombinera stillbilder med olika exponeringar ([HDR])
Bildtagningsläge: 
Kameran kan kombinera 3 olika stillbilder som tagits vid olika exponeringar till en korrekt 
exponerad bild med rika nyanser De enskilda bilderna som användes när HDR-bilden 
skapades sparas inte. Du kan minimera förlusten av nyanser i ljusa och mörka områden 
när det till exempel är stark kontrast mellan bakgrunden och motivet.
En kombinerad HDR-bild sparas i JPEG-format.
 → 
 [Insp] → [HDR]
[ON]
Skapar en kombinerad HDR-bild.
[OFF] Skapar inte en kombinerad HDR-bild.
[SET]
[Dynamiskt 
område]
[AUTO]:  Tar bilder efter automatisk inställning av justeringsintervallet för 
exponeringen, baserat på kontrasten i motivet.
[±1EV] / [±2EV] / [±3EV]:  Tar bilder med användning av 
justeringsintervallet för den exponering som 
ställs in.
[Automatisk 
anpassning]
[ON]:  Justerar automatiskt eventuell förskjutning av bilderna som 
orsakas av skakningar osv. Vi rekommenderar att använda den 
här inställningen för att ta bilder med en handhållen kamera.
[OFF]:  Justerar inte förskjutning av bilder. Vi rekommenderar den här 
inställningen när ett kamerastativ används.
 
Vad är HDR?
HDR står för High Dynamic Range och är en teknik som används för att skapa bilder 
med ett stort kontrastomfång.
 
Rör inte kameran efter att du har tryckt på avtryckaren under bildsekvenstagning.
 
Eftersom en bildsekvens av stillbilder kombineras efter att de har tagits kan det dröja en stund 
innan du kan ta nästa bild.
 
Ett motiv som var i rörelse under bildtagningen kan komma med på bilden som en efterbild.
 
Om [Automatisk anpassning] ställs in på [ON] minskar synvinkeln något.
 
När bilder tas med användning av blixten fixeras blixtläget på [   ] (Forcerad blixt Av).
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Den här funktionen fungerar inte för stillbilder vid inspelning av rörliga bilder.
 
[HDR] kan inte användas i följande fall:
 •Om inställningen [Kvalitet] är inställd på [ 
 ], [ 
 ] eller [   ]
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering] (endast tillgänglig med inställningen [Auto. 
Fotografering])
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard