Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
114
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
1
Vrid fokusväljaren till [   ] 
eller [ 
 ]
Autofokus är 
aktiverat.
Justera ringen 
efter indikatorn.
Välj fokusläge (AFS, AFF, AFC)
Bildtagningsläge: 
Ställ in så att fokusfunktionen aktiveras när avtryckaren trycks ner halvvägs.
 → 
 [Insp] → [AFS/AFF/AFC]
Fokusväljare Inställningar
Förflyttning av 
motivet och scenen 
(rekommenderas)
Beskrivning
*
*
[AFS]
Motivet är stilla 
(landskapsbilder, 
födelsedagsfoton, 
osv.)
”AFS” är en förkortning av ”Auto Focus Single” 
(enkel autofokus). Fokus ställs in automatiskt 
när avtryckaren trycks ner halvvägs.
Fokus är låst medan knappen trycks ner 
halvvägs.
[AFF]
Rörelser kan inte 
förutses  
(barn, husdjur, osv.)
”AFF” är en förkortning av ”Auto Focus Flexible” 
(flexibel autofokus). I det här läget utförs 
fokuseringen automatiskt när avtryckaren trycks 
ner halvvägs.
Om motivet rör sig medan avtryckaren 
är nedtryckt till hälften, korrigeras fokus 
automatiskt för att matcha rörelsen.
[AFC]
Motivet rör sig 
(sport, tåg, osv.)
”AFC” är en förkortning av ”Auto Focus 
Continuous” (kontinuerlig autofokus). I det 
här läget fokuserar kameran konstant medan 
avtryckaren trycks ner halvvägs för att matcha 
motivets rörelser. När motivet rör sig fokuserar 
kameran genom att förutsäga motivets position 
när bilden tas.
Fokuseringen görs manuellt. 
*
  I [Intelligent auto]-läge är inställningen låst på AF-makro även om du växlar fokusväljaren till [   ] 
eller [ 
 ] (AF-makro).