Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
117
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
Automatisk låsning av fokus på ett motiv som rör sig   (AF-följning)
1
Rikta in ramen för AF-följningen efter motivet och tryck 
ner avtryckaren halvvägs
När motivet känns igen, ändras AF-följningsramen från vit till gul 
och motivet bibehålls automatiskt i fokus.
Om AF-lås inte kan uppnås blinkar en röd ram en stund och 
slocknar sedan. Försök låsa fokus igen.
 •För att avbryta AF-följning → Tryck på [MENU/SET].
 •Fokusområde: samma som för makrofotografering [ 
 ]
 •I [Intelligent auto]-läge avaktiveras AF-följning och 
ansiktsavkänning varje gång du trycker på  .
AF-följningsram
 
Om [Mätningsläge] ställs in på [   ] (multimätning), justerar kameran exponeringen med 
användning av ett låst motiv. 
 
Under vissa fotograferingsförhållanden, som när motivet är litet eller mörkt, fungerar eventuellt 
inte [   ] (AF-följning) ordentligt. Om [   ] (AF-följning) inte fungerar fokuserar kameran med 
[   ] (1-fältsfokusering).
Ej tillgängligt i följande fall:
 
[   ] (AF-följning) kan inte användas i följande fall:
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 
I följande fall utför [   ] (AF-följning) åtgärden [   ] (1-fältsfokusering).
 •När bildeffekten (filter) ställs in ([Sepia], [Monokrom], [Dynamiskt monokrom], [Grov monokrom], 
[Silkeslen monokrom], [Mjuk fokusering], [Stjärnfilter], [Solsken])
 •[Monokrom] i [Fotostil]
Motivet är inte i centrum av bilden   (49-områdesfokusering) / 
, osv. (anpassad multi)
 (49-fältsfokusering)
Fokuserar på motivet i ett stort område (upp till 49-fältsfokusering) 
på inspelningsskärmen.
 
Du kan välja fokusområde.