Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
118
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
, osv. (anpassad multi)
Du kan ställa in önskad form på ett AF-område genom att välja 49 punkter i AF-området, 
baserat på motivet.
1
Tryck på knappen [   ] (   )
2
Välj en anpassad multi-ikon ([   ], osv.) och tryck på 
 •När du trycker på   visas inställningsskärmen för AF-område.
3
Använd     för att välja inställningsalternativ
 •AF-områdets aktuella form visas i det nedre vänstra hörnet av 
skärmen.
([Horisontellt 
mönster])
Form med horisontell 
linje 
Idealisk form för 
panorering osv.
([Vertikalt 
mönster])
Form med vertikal linje
Idealisk form för 
fotografering av 
byggnader, strukturer, 
osv.
([Definierad av 
användare])
Anpassad form
 / 
 / 
(Anpassad)
Du kan ställa in en anpassad registreringsform.
Aktuell form på AF-området 
4
Tryck på 
 •Inställningsskärmen för AF-område visas.
5
Välj AF-område
 •Det valda AF-området visas i gult medan resten av området är vitt.
Om du väljer [   ] / [   ]
Välj [ 
 ] för att ställa in områdets storlek och position i 
vertikalplanet och välj [ 
 ] för att ställa in områdets storlek och 
position i horisontalplanet.
Användning av 
knapparna
Beskrivning
     
Ändrar läge
Vridreglage
Ändrar storleken (upp till tre linjer)
[DISP.]-knapp
Återställer ursprungsinställningarna