Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
121
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
Ändra AF-områdets position och storlek
 
Om du väljer [   ] / [   ]
AF-områdets position och storlek kan ändras.
  Välj [   ] eller [   ] och tryck på 
 •Inställningsskärmen för AF-område visas.
  För att ändra AF-område
 Flytta AF-områdets position: Tryck på         
 Ändra AF-områdets storlek:  Vrid på vridreglaget
 •Om du ställer in AF-området på ett öga innanför den gula ramen 
när [   ] är valt, ändras ögat som ska användas för fokusering.
 •För att återställa AF-området till ursprungligt tillstånd (position) 
→ Tryck på [DISP.]-knappen.
  Tryck på [MENU/SET]
 
Om du väljer [   ]
Fokuspositionen kan ställas in genom att välja en AF-områdesgrupp. AF-området, som 
är konfigurerat med 49 punkter, är uppdelat i grupper med 9 punkter vardera (6 punkter 
eller 4 punkter för grupperna i kanten av skärmbilden).
  Välj [   ] och tryck på 
 •Inställningsskärmen för AF-område visas.
  Tryck på         för att välja en AF-områdesgrupp
  Tryck på [MENU/SET]
 •Endast [+]-indikeringarna (den valda gruppens mittpunkter) visas på 
skärmbilden.
 •För att avbryta inställningarna för AF-områdesramen trycker du på 
[MENU/SET].
Exempel på en grupp
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard