Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
124
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
Ställa in önskad fokuseringsmetod
Du kan använda [Anpassad]-menyn för noggrann inställning av fokuseringsmetoden.
Aktivera/avaktivera fokusjusteringen när avtryckaren trycks ner 
halvvägs
 →   [Anpassad] → [AF-slutare] → [ON] / [OFF]
Aktivera/avaktivera slutaraktivering när avtryckaren trycks ner 
halvvägs
 →   [Anpassad] → [Halvvägstry. f.slutarutl.] → [ON] / [OFF]
Fokusering med användning av [AF/AE LOCK]-knappen
[AF/AE LOCK]-knappen kan användas istället för avtryckaren för att fokusera på ett motiv.
1
Ställ in menyn [Anpassad]
 →   [Anpassad] → [AF-slutare] → [OFF]
 →   [Anpassad] → [AF/AE-lås] → [AF-ON]
2
Tryck på [AF/AE LOCK]-knappen
Kameran fokuserar på ett motiv.
3
2
3
Tryck ner avtryckaren för att ta en bild
 •Kameran tar en bild genom att justera exponeringen.
Aktivera/avaktivera förjustering av fokus
 →   [Anpassad] → [Snabb AF] → [ON] / [OFF]
Fokus justeras automatiskt när motivet inte riktigt är i fokus, även om avtryckaren
inte trycks ner. (Ökar batteriförbrukningen)
 
Tryck ner avtryckaren halvvägs vid problem att fokusera.
 
[Snabb AF] kan inte användas i följande fall:
 •I läget [Förhandsvisning]
 •Vid dålig belysning