Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
125
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
Slå på/av AF-lampan
 →   [Anpassad] → [AF-hjälplampa] → [ON] / [OFF]
AF-lampan tänds när avtryckaren trycks ner halvvägs om det är för mörkt för att fokusera. 
(Ett stort AF-område visas, baserat på bildtagningsförhållandena.)
 
AF-lampan har en effektiv räckvidd på 1,5 m.
 
AF-lampan är praktisk om motivet befinner sig i mitten av bilden. Använd lampan 
genom att placera ett motiv i mitten av skärmbilden.
 
Om du inte vill att AF-lampan ska tändas när du tar en bild i mörker (t.ex. av ett djur på 
natten) ställer du in den här funktionen på [OFF]. När AF-lampan ställs in på [OFF], blir 
det svårare att uppnå ett skarpt fokus.
 
Inställningen är låst på [OFF] i följande fall:
 •När [Tyst läge] är inställt på [ON]
Aktivera/avaktivera bildtagning när ett motiv inte är i fokus
 →   [Anpassad] → [Prio. f. fokus/slutarutl.]
[FOCUS]:  Det går inte att ta bilder om kameran inte kan fokusera ordentligt.
[RELEASE]:  Kameran tar en bild när avtryckaren trycks ner helt för att prioritera 
slutartiden, vilket hjälper till att undvika missade fototillfällen.
 
Observera att en bild kan vara ur fokus när [RELEASE] är inställt, trots att fokusläget är 
inställt på [AFS], [AFF] eller [AFC].
 
Den här funktionen är inaktiverad vid inspelning av rörliga bilder.
Aktivera/avaktivera manuell fokusjustering efter AF
 →   [Anpassad] → [AF+MF] → [ON] / [OFF]
Du kan finjustera focus manuellt under AF-lås (genom att avtryckaren trycks ner 
halvvägs när [AFS/AFF/AFC] är inställt på [AFS], eller genom inställning av AF-lås med 
[AF/AE LOCK]-knappen).
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug