Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
128
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med manuell fokusering
Bildtagningsläge: 
Manuellt fokus är praktiskt när du vill låsa fokus och ta bilder eller när det är svårt att 
justera fokus med autofokus.
1
Flytta fokusväljaren till [   ]
Fokusera 
manuellt på 
ett motiv.
Justera ringen 
efter indikatorn.
2
Tryck på knappen [   ] (   )
3
Tryck på         för att fastställa vilket 
område som ska förstoras, och tryck på 
[MENU/SET]
 •Hjälpskärmen visas och en förstorad bild visas. 
(MF-hjälp) 
 •Tryck på [DISP.]-knappen för att återställa området 
som ska förstoras till mitten av bilden.
4
Vrid på kontrollringen för att justera fokus
Vrid kontrollringen åt höger: 
Fokuserar på ett närliggande motiv
Vrid kontrollringen åt vänster: 
Fokuserar på ett avlägset motiv
 •Färg läggs till i de delar av bilden som är i fokus. 
(Konturmarkering) 
(→130)
 •Du kan kontrollera om fokus justeras mot den 
närliggande eller avlägsna sidan. (MF-guide) 
MF-hjälp 
(förstorad skärmbild)
Konturmarkering
Indikator för   (oändlighet)
MF-guide
 
När du har använt zoomen justerar du fokus på nytt.
 
Justera fokus på nytt efter att [Viloläge] avbryts.