Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
130
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med manuell fokusering
Aktivera/avaktivera [Konturmark. (peaking)] för att färglägga de delar 
av bilden som är i fokus
 →   [Anpassad] → [Konturmark. (peaking)]
 
[Konturmark. (peaking)] funktioner vid manuell fokusering eller vid manuell justering av 
fokus med användning av [AF+MF].
[ON]
Färg läggs till i de delar av bilden som är i fokus.
[OFF]
De delar av bilden som är i fokus visas inte.
[SET]
[Upptäck nivå]
Det här ställer in avkänningsnivån för de delar som ska vara i fokus.
Om [HIGH] ställs in minskas de delar som ska markeras, så att du kan 
åstadkomma ett mer precist fokus.
Inställningar: [HIGH] / [LOW]
 •Inställningen av avkänningsnivån påverkar inte fokusområdet.
[Bildskärmsfärg]
Ställer in markeringsfärgen som används för [Konturmark. (peaking)].
Inställningar
Vilka färginställningar som finns tillgängliga är olika beroende på 
inställningen av [Upptäck nivå].
Om inställningen [Upptäck nivå] ändras, påverkas också inställningen 
[Bildskärmsfärg] på följande sätt.
[Upptäck nivå]
[HIGH]
[LOW]
[Bildskärmsfärg]
[   ] (ljusblått)
[   ] (blått)
[   ] (gult)
[   ] (orange)
[   ] (grönt)
[   ] (vitt)
 
Om [Konturmark. (peaking)] ställs in på [ON], [ 
 ] ([Upptäck nivå]: [HIGH]) eller [ 
 ] 
([Upptäck nivå]: [LOW]) visas.
 
Om [Fn-knappinställning] 
 i [Anpassad]-menyn ställs in på [Konturmark. (peaking)] kan 
inställningen ändras i följande ordning varje gång den tilldelade funktionsknappen trycks ner: [ON] 
([Upptäck nivå]: [LOW]) → [ON] ([Upptäck nivå]: [HIGH]) → [OFF].
 
Eftersom delar som har skarpa konturer på skärmen markeras som delar som är i fokus varierar 
delarna som markeras beroende på inspelningsförhållanden.
 
Färgen som används för markering påverkar inte bilder som har tagits.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
[Konturmark. (peaking)] fungerar inte i följande fall:
 •När bildeffekten (filter) är inställd på ([Grov monokrom])