Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
132
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med manuell fokusering
Ändra visningen av MF-hjälpen
 →   [Anpassad] → [Visa MF-hjälp]
[FULL]:  Förstorar hjälpskärmen till hela skärmbilden.
[PIP]:  Förstorar hjälpskärmen i en del av skärmbilden.
 •Om [PIP] väljs förstoras eller förminskas skärmbilden 3 till 6 gånger. Om [FULL] väljs 
förstoras eller förminskas skärmbilden mellan 3 och 10 gånger. Förstora eller förminska 
skärmbilden i steg om 1x med hjälp av vridreglaget.