Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
138
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ställa in ISO-känsligheten
Stegvis inställning av ISO-känsligheten
Bildtagningsläge: 
Inställningen kan ändras för att öka ISO-känsligheten i steg om 1 EV eller 1/3 EV.
 → 
 [Insp] → [ISO-ökning]
[1/3EV]
[L.100]
*
 / [L.125]
*
 / [L.160]
*
 / [200] / [250] / [320] / [400] / [500] / [640] / [800] / [1000] / 
[1250] / [1600] / [2000] / [2500] / [3200] / [4000] / [5000] / [6400] / [8000] / [10000] / 
[12800] / [16000] / [20000] / [25600]
[1 EV]
[L.100]
*
 / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400] / [12800] / [25600]
*
 Endast om [Utökad ISO] är [ON].
 
Om den här inställningen ändras från [1/3EV] till [1 EV] kan inställningen för [Känslighet] ändras. 
(Den närmaste ISO-känsligheten som kan ställas in för [1 EV] används.)
Utöka inställningen för ISO-känslighet
Bildtagningsläge: 
De numeriska värdena som kan ställas in för ISO-känslighet kan ökas.
 → 
 [Insp] → [Utökad ISO]
Inställningar: [ON] / [OFF]
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug