Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
140
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Ställa in slutartyp
Bildtagningsläge: 
Två olika slutarlägen kan användas; mekanisk slutare och elektronisk slutare.
Mekanisk slutare
Elektronisk slutare
Beskrivning
Startar exponeringen med 
användning av den elektroniska 
slutaren och avslutar den med den 
mekaniska slutaren.
Startar och avslutar exponeringen 
med den elektroniska slutaren.
Blixt
Slutartid (sekunder)
60 - 1/4000
1
*
1
 - 1/16000
Slutarljud
Mekaniskt slutarljud
*
2
+
Elektroniskt slutarljud
*
3
Elektroniskt slutarljud
*
3
*
1
  Du kan ställa in ISO-känslighet upp till [ISO 3200]. När ISO-känslighet är högre än [ISO 3200] är 
slutartiden kortare än 1 sekund.
*
2
 Det mekaniska slutarljudet kan inte stängas av.
*
3
 Du kan använda [Slutarvolym] för att justera ljudet för det elektroniska slutarljudet. 
1
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Slutartyp]
[AUTO]
Slutarläget ändras automatiskt baserat på inspelningsförhållandena och 
slutartiden.
 •Det mekaniska slutarläget har högre prioritet än det elektroniska eftersom 
den mekaniska slutaren har färre funktionsrelaterade begränsningar vid 
inspelning med blixt osv.
[MSHTR]
Endast det mekaniska slutarläget används vid bildtagning.
[ESHTR]
Endast det elektroniska slutarläget används vid bildtagning.
 
Om [   ] visas på skärmen används den elektroniska slutaren vid bildtagning.
 
Om [Bildfrekvens] är inställt på [SH] används den elektroniska slutaren vid bildtagning.
 
Om [Tyst läge] är inställt på [ON] används den elektroniska slutaren vid bildtagning.
 
Om du tar en bild på ett rörligt motiv med användning av den elektroniska slutaren kan 
motivet i bilden bli skevt i vissa fall.
 
Om du tar en bild i lysrörsbelysning eller LED-belysning med användning av den 
elektroniska slutaren kan bilden få horisontella ränder. Förekomsten av eventuella 
horisontella ränder kan minskas om en längre slutartid används. 
 
Observera särskilt motivets rättigheter avseende sekretess, personlig integritet och likheter 
med andra personer när du använder den här funktionen. Du använder den på egen risk.