Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
141
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Välja ett avtryckarläge
Bildtagningsläge: 
Du kan välja vilken åtgärd som ska utföras när avtryckaren trycks ned.
1
Tryck på knappen [ 
 ] (   )
2
Tryck på     för att välja avtryckarläge 
och tryck sedan på [MENU/SET]
Avtryckarläge
[Enskild]
När avtryckaren trycks ned tas endast en bild.
[Bildsekvens] 
Bilderna tas i följd medan avtryckaren hålls ned.
[Autogaffling]
*
 
Varje gång avtryckaren trycks ned tas bilderna med 
olika exponeringsinställningar, baserat på intervallet för 
exponeringskompensation.
[Formatgaffl.]
*
 
När avtryckaren trycks ned tas automatiskt 4 bilder med 4 olika 
bildförhållanden.
[Självutlösare] 
När avtryckaren trycks ned tas bilden/bilderna efter att den inställda 
tiden gått ut.
[Panoramabild]
*
 
Bilderna tas i följd medan avtryckaren hålls nedtryckt och kameran 
flyttas horisontellt eller vertikalt. Bilderna slås sedan ihop till en 
panoramabild.
*
 Kan inte ställas in när [Intelligent auto]-läget används.
 •Välj [   ] ([Enskild]) eller [ 
 ] för att avbryta matningsläget. Bildtagningsläget 
växlar till ”Enskild bild”.
 •Tryck på   för att ändra inställningarna för varje avtryckarläge. Observera dock 
att det inte går att ändra inställningarna för [Enskild] och [Formatgaffl.].