Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
146
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Bildtagning medan exponeringen ändras automatiskt  [Autogaffling]
 
Ändra inställningarna för stillbild/bildsekvens, kompensationsintervall och 
bildtagningssekvens för autogaffling
  Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Autogaffling]
  Tryck på     för att välja [En/seriebild inst.], [Steg] eller [Sekvens] och tryck på 
[MENU/SET]
  Tryck på     för att välja inställning och tryck på [MENU/SET]
[En/seriebild inst.]
(enstaka)
(bildsekvens)
[Steg]
3·1/3
(3 bilder)
3·2/3
(3 bilder)
3·1
(3 bilder)
5·1/3
(5 bilder)
5·2/3
(5 bilder)
5·1
(5 bilder)
7·1/3
(7 bilder)
7·2/3
(7 bilder)
7·1
(7 bilder)
[Sekvens]
0/–/+
–/0/+
 •En bild i taget kan tas om [   ] är inställt.
 •En bildsekvens kan tas upp till antalet bilder du har angivit om [   ] är inställt.
 •Stäng menyn när du har ändrat inställningarna.
 
Om du tar bilder med användning av autogaffling efter att ha ställt in exponeringskompensation, 
tar kameran bilder med användning av det korrigerade exponeringsvärdet som referens.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
[Autogaffling] är avaktiverat i följande fall:
 •När en bildeffekt (filter) ställs in ([Grov monokrom], [Silkeslen monokrom], [Miniatyr effekt], 
[Mjuk fokusering], [Stjärnfilter], [Solsken])
 •När Vitbalansgaffling är inställt
 •Under inspelning av rörliga bilder
 •När [4K-FOTO] är inställt på [ON]
 •Vid bildtagning med användning av blixten
 •Under inspelning med T (tid)
 •När [HDR] är inställt på [ON]
 •Om [Flerexponering] är inställt
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering] (endast tillgänglig med inställningen [Auto. 
Fotografering])
 •Om [Sam. insp. m/u filter] är inställt på [ON]