Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
148
SQW0034
Slutarinställningar och avtryckarlägen
Ta bilder med självutlösare
Bildtagningsläge: 
Vi rekommenderar att du använder ett stativ. Detta är även effektivt för att förhindra 
skakningar när avtryckaren trycks in genom att ställa in självutlösaren till 2 sekunder.
1
Tryck på knappen [ 
 ] (   )
2
Tryck på     för att välja självutlösarikonen 
([   ], osv.), och tryck på 
3
Tryck på     för att välja 
självutlösarinställning och tryck på 
[MENU/SET]
Slutaren aktiveras efter 10 sekunder.
Slutaren aktiveras efter 10 sekunder och tre bilder tas 
i intervaller på ca 2 sekunder.
Slutaren aktiveras efter 2 sekunder.
 •Du kan också ställa in tiden för självutlösaren med 
användning av [Självutlösare] i [Insp]-menyn.
4
Tryck ner avtryckaren halvvägs för att 
fokusera och tryck sedan ner den helt för 
att börja bildtagningen
 •Fokus och exponering fixeras när avtryckaren trycks 
ned halvvägs.
 •När självutlösarindikatorn blinkar börjar bildtagningen.
 
Avaktivera självutlösaren
I steg 
2
, väljer du [   ] ([Enskild]) eller [ 
 ].
 •Självutlösaren kan avaktiveras genom att stänga av kameran. 
(Om [Auto. självutlösare av] 
 ställs in på [ON].)