Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
155
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Ta bilder automatiskt vid specifika intervaller  [Time lapse foto] 
 
Den här funktionen är inte avsedd för applikationsspecifika system (övervakningskameror).
 
Se till att vidta åtgärder för att förhindra att kameran blir stulen om den lämnas utan uppsikt 
under bildtagning med [Time lapse foto].
 
Var försiktig om du tar bilder med [Time lapse foto] under en längre tid vid mycket kall eller 
varm väderlek, eller vid hög luftfuktighet, eftersom sådan användning kan orsaka fel på 
enheten.
 
Kameran kan eventuellt inte ta bilder enligt förinställt intervall och antal bilder under vissa 
förhållanden. 
 
Om bildtagningstiden är längre än det förinställda intervallet pga. lång exponering, kan det 
resultera i att bilder hoppas över under bildtagningen.
 
Använd ett tillräckligt laddat batteri eller en nätadapter (tillval) och en DC-koppling (tillval).
 
[Time lapse foto] pausas i följande fall:
 •Om batteriet tar slut
 •Om kameran stängs av
Om detta inträffar under bildtagning med [Time lapse foto] kan du starta om åtgärden genom 
att byta ut batteriet eller kortet i pausläget och ställa kamerans [ON/OFF]-strömbrytare i läget 
[ON]. (Observera dock att alla bilder som tas efter att åtgärden startats om sparas som en annan 
gruppbild.) Ställ kamerans [ON/OFF]-strömbrytare i läget [OFF] innan du byter ut batteriet eller 
kortet.
 
Anslut inte AV-kabeln (tillval), HDMI-microkabeln eller USB-anslutningskabeln (medföljer) under 
bildtagning med [Time lapse foto].
 
Om du väljer bildkvalitet för ett bildförhållande som skiljer sig från originalbildens, visas bilden med 
ett svart band på övre/nedre sidan eller vänstra/högra sidan av en animerad film.
 
I händelse av strömavbrott eller om nätadaptern kopplas ifrån under inspelning av rörliga bilder då 
nätadaptern (tillval) används, sparas inte de rörliga bilderna.
 
Det går inte att skapa rörliga bilder som är längre än 29 minuter och 59 sekunder, eller som 
överstiger 4 GB i filstorlek.
 
Om en animerad film är kortare än 2 sekunder visas ”2s” som inspelningstid för de rörliga bilderna 
.
 
Om endast en bild tas sparas den inte som en gruppbild.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
[Time lapse foto] kan inte användas i följande fall:
 •Vid tagning av panoramabilder
 •Om [Flerexponering] är inställt
 •Vid användning av [Stop Motion Animering]
 •Om [Sam. insp. m/u filter] är inställt på [ON]