Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
156
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Skapa animerad film  
[Stop Motion Animering]
Bildtagningsläge: 
Du kan sammanfoga stillbilder för att skapa en animerad film.
 Ställ in datum- och tidsinställningarna i förväg. 
(→29)
 •Stillbilder som tagits bild för bild slås samman i en bildgrupp. 
Innan du skapar en animerad film
Om du använder [Stop Motion Animering] för att ta stillbilder genom att flytta ett motiv, 
exempelvis en docka, en liten bit i taget och sedan sammanfoga bilderna, kan du skapa 
ett intryck av att motivet rör sig.
 
För att skapa en animering med kameran måste 1 till 50 bildrutor av stillbilder tas för 
varje sekund av de färdiga rörliga bilderna.
 
För att skapa mjuka rörelser hos motivet ska så många bilder som möjligt tas när 
motivet flyttas och ett större antal bilder per sekund ställas in (bildfrekvens) när du 
skapar en animerad film. 
1
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Stop Motion Animering]
2
Tryck på     för att välja bildtagningsmetod, 
och tryck på [MENU/SET]
[Auto. 
Fotografering]
[ON]
Tar bilder automatiskt enligt ett förinställt intervall. Bildtagningen 
startar när avtryckaren trycks ned helt.
[OFF] Tar bilder manuellt, en bild i taget.
[Fotointervall] (Endast tillgänglig om [Auto. Fotografering] är inställt på [ON])
Ställ in vilket intervall som ska användas för [Auto. Fotografering]. Ett 
intervall mellan 1 och 60 sekunder kan ställas in, i steg om 1-sekund.
Tryck på     för att ställa in intervallet (sekunder), tryck på 
   för att ställa in önskad tid, och tryck sedan på [MENU/SET]