Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
160
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Ta flera exponeringar av en stillbild  [Flerexponering]
 
Inställningar för automatisk förstärkningskompensation
Välj [Autom förstärkn] på skärmen i steg 
2
 
.
 •
[ON]:  Slår samman flera bilder till en genom att automatiskt justera ljusstyrkan 
baserat på antalet bilder som tas.
 •
[OFF]:  Slår samman flera bilder till en genom att överlagra exponeringsresultaten för 
alla bilder som de är. Utför exponeringskompensation baserat på vad motivet 
kräver.
 
Överlagra bilder på en bild i filformatet RAW på ett kort
Ställ in [Överlappa] på [ON] på skärmen i steg 
2
 
. Efter [Start] visas bilderna på 
kortet. Välj bilderna i filformatet RAW och tryck på [MENU/SET] för att fortsätta ta bilder.
 •[Överlappa] på bilder i filformatet RAW kan endast utföras med den här kameran.
 
Bilder sparas inte i minnet förrän multiexponeringen avslutas.
 
Informationen för den sist tagna bilden används som inspelningsinformation för de bilder som tas 
med flerexponering.
 
Vid bildtagning med användning av [Flerexponering] kan alternativ som visas i grått på 
menyskärmen inte ställas in.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
[Flerexponering] kan inte användas i följande fall:
 •När en bildeffekt (filter) ställs in 
 •Vid tagning av panoramabilder
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering]