Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
167
SQW0034
Funktioner för specifika motiv och syften
Visa en skärmbild för särskilda bildtagningsförhållanden
 
I händelse av överexponering rekommenderar vi att ett lägre exponeringsvärde ställs in 
med histogrammet 
 som riktlinje.
 
Det visade zebramönstret sparas inte.
 
Om [Zebramönster] ställs in på [Fn-knappinställning] 
 i [Anpassad]-menyn, 
kommer inställningen att ändras i följande ordning varje gång du trycker på den tilldelade 
funktionsknappen: [Zebra 1] → [Zebra 2] → [Zebra AV]. Om [ZEBRA2] är inställt på [OFF], kan 
inställningen ändras snabbt i följande ordning: [Zebra 1] → [Zebra AV].
Ställa in monokrom visning av bildtagningsskärmen 
([Monokrom Live View])
Bildtagningsläge: 
Bildtagningsskärmen kan visas i svartvitt. Den här funktionen är praktisk där en svartvit 
skärmbild underlättar fokusinställning i manuellt fokusläge.
 →   [Anpassad] → [Monokrom Live View]
Inställningar: [ON] / [OFF]
 •Det här påverkar inte redan tagna bilder.