Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
17
SQW0034
Före användning
Kamerans olika delar och funktioner
 
Figurer och skärmar som visas i den här bruksanvisningen kan skilja sig från den faktiska 
produkten.
27
Remögla 
31
Wi-Fi
®
-antenn
32
Wi-Fi-anslutningslampa 
33
[Wi-Fi]-knapp 
 / [Fn2]-knapp 
34
Videobildsknapp 
35
[AF/AE LOCK]-knapp 
36
NFC-antenn 
37
[Q.MENU]-knapp 
38
Visningsknapp 
39
[Fn1]-knapp 
 / [ 
 ] (Radera/avbryt)-knapp 
40
[DISP.]-knapp 
41
[MENU/SET]-knapp / markörknapp / vridreglage 
36
27
35
34
33
31
32
38
41
40
37
39