Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
171
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Använda zoomen
Olika typer av zoom och hur du använder dem
Zoomnivån ändras när bildstorleken ändras.
Optisk zoom
Du kan zooma in utan att bildkvaliteten minskar.
Maximal förstoringsgrad: 3,1x
Ej tillgänglig i följande fall:
 •Vid tagning av panoramabilder
Extra optisk zoom
Det här alternativet fungerar när bildstorlekar med [   ] har valts i [Bildstorlek] 
Extra optisk zoom möjliggör inzoomning med högre zoomnivå än med optisk zoom, utan 
att bildkvaliteten försämras. 
Maximal förstoringsgrad: 6,2x 
(Inklusive den optiska zoomnivån. Den maximala zoomnivån varierar beroende på 
bildstorleken.)
Ej tillgänglig i följande fall:
 •När bildeffekten (filter) är inställd ([Leksakseffekt], [Effektfull leksakseffekt])
 •Vid tagning av panoramabilder
 •När [Bildfrekvens] är inställd på [SH]
 •När [HDR] är inställt på [ON]
 •Om [Flerexponering] är inställd
 •När [iNattfotografering] är inställt på [ON]
 •När [iHDR] är inställt på [ON] 
 •Om inställningen för [Kvalitet] är [ 
 ], [ 
 ] eller [   ]
 •Under inspelning av rörliga bilder
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug