Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
179
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med användning av blixten (medföljer)
Ändra blixtutlösningsläge (manuell blixt)
Bildtagningsläge: 
Automatiskt eller manuellt val av blixtläge kan ställas in.
1
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Blixt] → [Blixtläge]
2
Använd     för att välja alternativ och tryck sedan på [MENU/SET]
[TTL]
Kameran ställer automatiskt in blixteffekten.
[MANUAL]
Blixtförhållandet kan ställas in manuellt. Med [TTL] kan du ta avsedda bilder, 
även i en mörk omgivning där blixteffekten tenderar att vara högre.
 
Om [MANUAL] väljs visas blixtförhållandet (t.ex. [1/1]) tillsammans med blixtikonen på skärmen.
 
Ställa in blixtförhållande (när [MANUAL] är valt)
  Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Blixt] → [Manuell blixtjustering]
  Tryck på     för att välja ett alternativ och tryck på [MENU/SET]
 •Blixtförhållandet kan ställas in på mellan [1/1] (full blixteffekt) till [1/64] i 1/3-steg.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug