Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
180
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med användning av blixten (medföljer)
Ändra blixtläge
Bildtagningsläge: 
Ställa in blixten efter bildtagningsförhållandena.
1
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Blixt] → [Blixtinställning]
2
Tryck på     för att välja alternativ och tryck på [MENU/SET]
: [Force blixt på]
: [Forcerad/röda ögon]
*
Tar alltid bilder med användning av blixten.
 Idealiskt för bildtagning i motljus eller när motivet 
befinner sig i starkt ljus, som vid lysrörsbelysning.
: [Långsam synk]
: [Långs synk/röda ögon]
*
Tar ljusare bilder genom att använda en längre slutartid 
när blixten utlöses, till exempel för att ta bilder på motiv 
framför ett nattlandskap.
 Idealiskt för att ta bilder av personer framför ett 
nattlandskap.
: [Forcerad av]
Tar alltid bilder utan blixt oavsett 
fotograferingsförhållanden.
 Idealiskt för bildtagning på platser där blixt är 
förbjudet.
*
  Den här funktionen är endast tillgänglig om [Trådlös] i menyn [Blixt] är inställd på [OFF] 
 
och [Blixtläge] är inställd på [TTL] 
.
Blixtrar två gånger. Rör inte förrän efter andra blixten. Intervallet mellan blixtarna varierar 
beroende på motivets ljusstyrka.
 •Effekten av röda ögon-reducering beror på motivet och påverkas av faktorer som avståndet till 
motivet, om motivet tittar mot kameran under förblixten osv. I vissa fall märks knappt effekten av 
röda ögon-reducering.
 
Röda ögon-reducering
Bildtagningsläge: 
Känner automatiskt av röda ögon och korrigerar stillbilder som tas med blixt med röda 
ögon-reducering ([   ], [   ]).
 → 
 [Insp] → [Inga röda ögon]
Inställningar: [ON] / [OFF]
 
När den här funktionen ställs in på [ON] ändras blixtikonen till [ 
 ]/[ 
 ].
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Beroende på omständigheterna kanske det inte går att korrigera röda ögon.