Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
185
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med användning av blixten (medföljer)
2
Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Blixt] → [Trådlös]
3
Tryck på     för att välja [ON] och tryck på [MENU/SET]
 •Om [Trådlös] är inställd på [ON], visas [WL] med blixtikonen på bildtagningsskärmen.
 •Gör så här för att ange detaljerade inställningar för den trådlösa blixten i [Blixt].
4
Tryck på     för att välja [Trådlös kanal] och tryck på 
[MENU/SET]
Blixtutlösningsläge
Blixteffekt
Luminositetsförhållande
5
Tryck på     för att välja kanal och tryck på [MENU/SET]
 •Välj samma kanal som den kanal som ställdes in för den trådlösa 
blixten i steg 
1
.
6
Tryck på     för att välja [Trådlös inställning] och 
tryck på [MENU/SET]
7
Använd     för att välja alternativ och tryck sedan på 
[MENU/SET]
 •Tryck på [DISP.]-knappen för att testa blixten.
[Extern blixt]
[Blixtläge]
[TTL]:  Kameran ställer automatiskt in blixteffekten.
[AUTO]
*
:  Ställer in blixteffekten med användning av en extern blixt.
[MANUAL]:  Ställer in blixtförhållandet för en extern blixt manuellt.
[OFF]: En extern blixt löser endast ut för en kommunikationsljussignal.
[Blixtjustering] Justerar blixteffekten för en extern blixt manuellt om [Blixtläge] är 
inställt på [TTL].
[Manuell 
blixtjustering]
Ställer in blixtförhållandet för en extern blixt manuellt om [Blixtläge] är 
inställt på [MANUAL].
 •Blixtförhållandet kan ställas in på mellan [1/1] (full blixteffekt) till 
[1/64] i 1/3-steg.
[A-grupp]/
[B-grupp]/
[C-grupp]
[Blixtläge]
[TTL]:  Kameran ställer automatiskt in den trådlösa blixteffekten.
[AUTO]:  Ställer in blixteffekten med användning av den trådlösa 
blixten.
[MANUAL]: Ställer in blixtförhållandet för den trådlösa blixten manuellt.
[OFF]:  De trådlösa blixtarna i blixtgruppen löser inte ut.
[Blixtjustering] Justerar blixteffekten för den trådlösa blixten manuellt om [Blixtläge] är 
inställt på [TTL].
[Manuell 
blixtjustering]
Ställer in blixtförhållandet för den trådlösa blixten om [Blixtläge] är 
inställt på [MANUAL].
 •Blixtförhållandet kan ställas in på mellan [1/1] (full blixteffekt) till 
[1/64] i 1/3-steg.
*
  När blixten (medföljer) är monterad på den här enheten går det inte att utföra dessa inställningar.