Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
193
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Spela in rörliga bilder
 
Om den omgivande temperaturen är hög, eller om rörliga bilder spelas in kontinuerligt, visas [   ] 
och inspelningen kan avbrytas halvvägs för att skydda kameran.
 
Om Extra optisk zoom används innan videobildsknappen trycks in kommer dessa inställningar att 
raderas och inspelningsområdet att ändras.
 
Observera att om du använder funktioner som zoom, knappar eller vridreglage under inspelning 
av rörliga bilder, kan ljudet från dessa komma med på inspelningen.
 
Zoomhastigheten är långsammare än normalt vid inspelning av rörliga bilder.
 
Den tillgängliga inspelningstiden som visas på skärmen kanske inte minskar som den ska.
 
Beroende på typen av kort kan kortåtkomstindikatorn visas ett tag efter inspelning av rörliga bilder. 
Detta är inte ett fel.
 
Om inspelning av rörliga bilder avbryts för tidigt när filtret (bildeffekten) [Miniatyr effekt] ställts in, 
kan kameran fortsätta spela in ett litet tag. Håll kameran tills inspelningen avslutas.
 
[ISO begr set] är avaktiverad vid inspelning av rörliga bilder.
 
Även om [Stabilisator] ställs in på [ 
 ] (Panorering) vid inspelning av rörliga bilder, är alternativet 
fast inställt på [ 
 ] (Normal).
 
Det är rekommenderat att använda ett fulladdat batteri eller en nätadapter (tillval) och DC-koppling 
(tillval) vid inspelning av rörliga bilder. 
 
Om en nätadapter används vid inspelning av rörliga bilder, avbryts inspelningen i händelse av 
strömavbrott eller om nätadaptern kopplas ifrån och de inspelade rörliga bilderna sparas inte.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Rörliga bilder kan inte spelas in i följande fall:
 •Vid tagning av panoramabilder
 •Om någon av bildeffekterna (filter) ([Grov monokrom], [Silkeslen monokrom], [Miniatyr effekt]
*
[Mjuk fokusering], [Stjärnfilter], [Solsken]) används
*
 Endast vid inspelning av rörliga bilder med [Insp.kvalitet] inställd på [4K]
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering]