Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
20
SQW0034
Förberedelser
Ladda batteriet
Ladda alltid batteriet innan du använder kameran för första gången! (batteriet 
levereras oladdat)
Om batterier som du kan använda tillsammans med den här enheten
Det har visat sig att piratkopior av batterikassetter med ett mycket 
snarlikt utseende finns att köpa på vissa marknader. Vissa av dessa 
batterikassetter har inte lämpligt internt skydd för att uppfylla kraven i 
lämpliga säkerhetsstandarder. Det finns möjlighet att användningen av dessa 
batterikassetter kan leda till brand eller explosion. Observera att vi inte påtar 
oss något ansvar för någon olycka eller fel som uppstår som ett resultat av 
att en piratkopierad batterikassett har använts. För att vara säker på att säkra 
produkter används, rekommenderar vi att endast äkta batterikassetter från 
Panasonic används.
 Använd avsedd laddare och batteri.
1
Sätt i batteriet samtidigt som du tänker på 
att sätta i det åt rätt håll
2
Anslut laddaren till eluttaget
 •Nätkabeln 
passar inte 
helt in i 
nätkontakten. 
Ett mellanrum 
kommer att finnas.
Direktansluten
Batteri
Laddare 
(modellspecifik)
Sladdansluten
Laddningslampa 
([CHARGE])
På:  Laddning pågår
Av: Laddning klar
Om lampan blinkar:
 •Batteritemperaturen är 
för hög eller för låg. Vi 
rekommenderar att laddning 
sker på en plats med en 
omgivande temperatur på 
mellan 10 °C och 30 °C.
 •Kontakten på batteriet/
laddaren är smutsig. Torka 
med en mjuk trasa.
 •Ladda batteriet med laddaren inomhus.
3
Ta ut batteriet när det är färdigladdat
 •Batteriladdaren är i beredskapsläge när nätströmmen är inkopplad. Primärkretsen 
är alltid strömförande så länge batteriladdaren är ansluten till ett elektriskt uttag.