Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
200
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Använda [Film]-menyn
Information om inställningarna i menyn [Film] finns i 
.
[Mikrofonvisn.]
Bildtagningsläge: 
Du kan ställa in om mikrofonens inspelningsnivå ska visas på bildtagningsskärmen eller inte.
Inställningar: [ON] / [OFF]
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Om bildeffekten (filter) ([Miniatyr effekt]) är inställd
[Mikrofonjust.]
Bildtagningsläge: 
Ljudnivån för ljudingången kan justeras i 4 steg.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Om bildeffekten (filter) ([Miniatyr effekt]) är inställd
[Vindbrus]
Bildtagningsläge: 
Om vindljud hörs vid ljudinspelning kan du använda [Vindbrus] för att minska vindljudet 
på ett effektivt sätt.
Inställningar: [AUTO] / [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [OFF]
 
Om [Vindbrus] är inställt kan ljudkvaliteten vara annorlunda från den som uppnås vid normal 
inspelning.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Om bildeffekten (filter) ([Miniatyr effekt]) är inställd