Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
206
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Visningsläge]
Inspelade bilder kan visas på olika sätt.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Visningsläge]
2
Använd     för att välja alternativ, och tryck sedan på 
[MENU/SET]
Om du väljer [Kategorivisning] i steg 
2
 ovan
3
Använd         för att välja kategori, och tryck sedan på [MENU/SET]
 •Följande kategorier finns tillgängliga.
[Ansiktsigenk.]
*
[i-Porträtt], [i-Nattporträtt], [i-Baby] i automatiskt scenavkänningsläge
[i-Landskap], [i-Solnedgång] i automatiskt scenavkänningsläge
[i-Nattporträtt], [i-Nattlandskap], [i-Nattfotografering] i automatiskt scenavkänningsläge
[i-Maträtter] i automatiskt scenavkänningsläge
[Resdatum]
En bildsekvens tagen genom att ställa in [Bildfrekvens] på [SH]
[Time lapse foto], [Time lapse video]
[Stop Motion Animering], [Stoppa rörelsevideo]
*
  Använd         för att välja en person som ska visas, och tryck sedan på [MENU/SET]. 
Ansiktsidentifiering används för alla bilder i bildgruppen.
 
[Visningsläge] ändras automatiskt till [Normal visning] när kameran slås på eller när 
bildtagningsskärmens standbyskärm växlar till visningsskärmen.
 
Kategorin för inspelning av rörliga bilder skiljer sig från kategorin för stillbilder som används i vissa 
bildtagningslägen. Därför kan bilderna eventuellt inte visas.