Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
207
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Logga position]
Platsinformation (latitud och longitud) i en smarttelefon/surfplatta kan skickas till den här 
enheten, som sedan kan skriva informationen till bilder.
Förberedelser
Skicka platsinformation till enheten från en smarttelefon/surfplatta. 
 •”Panasonic Image App” måste installeras på smarttelefonen/surfplattan. 
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Logga position] → [Lägg till positionsdata]
2
Använd     för att välja en period då platsinformation ska skrivas, och tryck 
sedan på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 •[ 
 ] visas för bilder där platsinformation har sparats.
 
Avbryta överföringen av platsinformation
  Tryck på [MENU/SET] medan platsinformationen överförs
 •[   ] visas under avslutningsåtgärden. 
Om alternativet väljs igen medan [   ] visas, återupptas skrivningen av platsinformation där den 
avbröts.
 
Radera mottagen platsinformation
  Använd     för att välja [Radera positionsdata] och tryck på [MENU/SET]
  Använd     för att välja en period då platsinformation ska tas bort, och tryck sedan 
på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 
Platsinformation kan endast sparas på bilder som har tagits med den här enheten.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Platsinformationen kanske inte kan sparas om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på 
kortet.
 
Platsinformation skrivs inte på bilder som tagits efter att informationen skickats 
.
 
Platsinformation kan inte sparas på rörliga bilder i AVCHD-format.
 
Platsinformation kan inte skrivas till bilder tagna utan användning av inställningen [Klockinst.].
Skriva platsinformation med en smarttelefon/surfplatta
Om en smarttelefon/surfplatta används som fjärrkontroll till den här enheten, kan 
platsinformation skrivas på bilder med hjälp av smarttelefonen/surfplattan. 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug