Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
208
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[RAW-bearbetning]
Kameran kan användas för att bearbeta stillbilder som tagits i RAW-format. De tagna 
stillbilderna sparas i JPEG-format. Du kan arbeta med bilderna samtidigt som du 
kontrollerar effekterna på skärmen.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [RAW-bearbetning]
2
Tryck på     för att välja RAW-fil, och tryck sedan på 
[MENU/SET]
3
Tryck på     för att välja ett alternativ
 •Följande alternativ kan ställas in. Inställningarna som används vid bildtagning tillämpas när de 
ställs in.
[Vitbalans]
Du kan välja att justera vitbalansen. Om ett alternativ väljs med [   ] kan 
samma inställningar användas vid bearbetning av bilderna som användes 
för bildtagningen.
[Exponeringskomp.] Exponeringskompensation kan utföras inom intervallet –1 EV och +1 EV.
[Fotostil]
Du kan välja [Fotostil]-effekterna ([Standard], [Intensiv], [Naturlig], 
[Monokrom], [Landskap], eller [Porträtt]).
[i.dynamisk]
Inställningarna under [i.dynamisk] kan väljas ([HIGH], [STANDARD], 
[LOW], eller [OFF]).
[Kontrast]
Kontrasten kan justeras. 
[Markera]
Ljusstyrkan i ett ljust område kan justeras.
[Skugga]
Ljusstyrkan i ett skuggigt område kan justeras.
[Mättnad] / [Färgton] Färgmättnaden kan justeras. (Du kan justera färgsättningen om 
[Monokrom] är valt som [Fotostil]).
[Filtereffekt]
En filtereffekt kan väljas. (Endast om [Monokrom] är valt för [Fotostil])
[Red. störning]
Dämpningsnivån för ljudet kan ställas in.
[Int. upplösning]
Inställningarna för [Int. upplösning] kan väljas ([HIGH], [STANDARD], 
[LOW], [EXTENDED], eller [OFF]).
[Skärpa]
Upplösningsintrycket kan justeras.
[Inställningar]
Följande inställningar kan ställas in.
[Återställ justeringar]:  Inställningarna kan återställas till de som används 
vid bildtagning.
[Färgutrymme]:  Alternativet [Färgutrymme] kan väljas från endera 
[sRGB] eller [Adobe RGB].
[Bildstorlek]:  Du kan välja bildstorleken ([L], [M], eller [S]) för en JPEG-fil 
när bilder sparas.